دکتر ابراهیم شیبانی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر ابراهیم شیبانی

دکتر ابراهیم شیبانی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گذراند و سپس برای ادامه تحصیل ابتدا به اروپا و بعد از آن به آمریکا رفت.

ابراهیم شیبانی در سال ۱۳۲۷ در روستای گرمه شهرستان خور و بیابانک از توابع استان اصفهان به دنیا آمد. وی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، دوره متوسطه را در رشته ریاضی در دبیرستان ادیب تهران با دریافت دیپلم به پایان رساند. وی سپس وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شد و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در این دانشگاه گذراند و برای ادامه تحصیلات، ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا رفت و دیپلم عالی آمار را از موسسه مطالعات اجتماعی لاهه در هلند و کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد را از دانشگاه ایندیانای آمریکا گرفت. وی پس از اتمام تحصیلاتش در رشته اقتصاد به ایران بازگشت و به استادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزیده شد و در کنار تدریس، مشاغل اجرایی مانند کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت مرکز آمار ایران و معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت ریاست کل بانک مرکزی را عهده دار گردید. ابراهیم شیبانی مرداد ماه سال ۱۳۸۶ از ریاست بانک مرکزی کناره گیری کرد. شیبانی جایگزین سیدمحسن نبوی سفیر سابق ایران در اتریش شد و کار خود را در سفارت ایران در اتریش آغاز خواهد کردوی هم اکنون به تدریس درس اقتصاد ایران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تهران می پردازد.
سوابق کاری
استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی معاونت مرکز آمار ایران معاونت اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریاست کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران