دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده

دکتر ابوالقاسم مهدوی از اقتصاددانان بزرگ ایرانی و مدیر گروه اقتصاد نظری دانشگاه تهران بوده است.

مدرک تحصیلی
دانشیار
توضیحات
دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده از اقتصاددانان ایرانی و اساتید دانشگاه تهران است. وی هم‌ اکنون مدیر گروه اقتصاد نظری در دانشگاه تهران نیز هست.
تحصیلات
دکتری، اقتصاد، دانشگاه کلورادو، آمریکا، 1372
سوابق کاری
مدیر گروه اقتصاد نظری، دانشگاه تهران، 1391/07/15 تا 1393/07/15
کتاب‌ها
راهبردهای کلان رشد اقتصادی ایران، تالیف، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1380/02/04 رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، تالیف، انتشارات جنگل، 1384/10/10