دکتر حسین عبده تبریزی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر حسین عبده تبریزی

دکتر حسین عبده تبریزی دانش آموخته کارشناسی بازرگانی از مدرسه عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی را دارد.

حسین عبده تبریزی در سال 1330 در تهران متولد شد. در سال 1352، کارشناسی بازرگانی از مدرسۀ عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه علامۀ طباطبایی دریافت نمود. در سال 1353، تحصیلات خود را رشتۀ مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران در سطح کارشناسی ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی خود را در سطح دکترای رشتۀ امور مالی و بانکداری در مدرسۀ عالی بازرگانی منچستر در سال 1355 به پایان رساند.

سابقۀ تدریس دکتر عبده به دهۀ 50 بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون وی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌ها‌ و مراکز تحقیقاتی کشور استاد مدعو بوده است. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامۀ طباطبایی و دانشگاه امام صادق (ع) تنها برخی از مؤسساتی است که دکتر عبده در آن‌ها به تدریس دانش مالی پرداخته است. وی هم‌چنین در مقاطعی از زمان عضو هیأت علمی تمام‌وقت مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه علامۀ طباطبایی بوده است.

حوزه‌های تحقیقاتی اخیر وی شامل بررسی بحران مالی 2008، مدل‌های کنترل ریسک، نظارت بر بازارهای سرمایه، نظریۀ ساختار سرمایه، تأمین مالی بخش مسکن و مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران است.

دکتر عبده تبریزی مترجم کتاب‌های خطر و بازده، ارزشیابی، مدیریت مالی (دو جلد)، بازارها و نهادهای مالی و چندین کتاب دیگر است. وی هم‌چنین مؤلف کتاب‌های افته‌هایی در مدیریت مالی، مجموعۀ مقالات مالی و سرمایه‌گذاری (دو جلد)، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار و فرهنگ واژگان مالی است. وی عضو هیأت تحریریۀ نشریه‌های متعدد و از جمله صاحب‌امتیاز روزنامۀ سرمایه بوده است.

سوابق اجرایی

مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی (عباس آخوندی، دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۳۹۲ تا هماکنون)

رئیس هیأت‌مدیرۀ شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد (امروز-1385)

رئیس هیأت‌مدیرۀ شرکت بین‌الملل سرمایه گذاری و خدمات مالی خردپایه (امروز-1384)

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین منابع مالی (امروز-1392)

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار (امروز-1392)

مدرک تحصیلی

دکتری امور مالی و بانکداری از مدرسه عالی بازرگانی منچستر (1355)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از مرکز مطالعات مدیریت ایران (ICMS) (1353)

کارشناسی بازرگانی از مدرسه عالی بازرگانی (1352)

سوابق اجرایی

رئیس هیأت مدیرۀ لیزینگ بانک اقتصاد نوین (1389-1385)

رئیس هیأت مدیرۀ کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (1389-1386)

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایۀ نوین (1389-1387)

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایۀ اقتصاد نوین (1387-1385)

دبیر کل مؤسسة توسعة صنعت سرمایه‌گذاری ایران (1387-1385)

دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران (1384-1382)

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی (1384-1380)

رئیس هیأت‌مدیرۀ بانک اقتصاد نوین (1382-1380)

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (1380-1385)

تالیفات

خطر و بازده مدیریت مالی (جلد 1و2) بازارها و نهادهای مالی افته‌هایی در مدیریت مالی مجموعۀ مقالات مالی و سرمایه‌گذاری (جلد 1و 2) فرهنگ واژگان مالی اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار مالی املاک و مستغلات (مجموعه مقالات)​​​​​​​