دکتر مسعود نیلی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر مسعود نیلی

دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی آقای حسن روحانی بوده است و دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلیس می باشد.

عضو شورای پول و اعتبار

مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۵۹

کارشناسی ارشد طراحی سیستم‌های اقتصادی دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۶۴

دکتری اقتصاد دانشگاه منچستر انگلستان ۱۳۷۴

سوابق اجرایی

معاون سازمان برنامه و بودجهٔ ایران ۳ سال در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی

رئیس شورای اقتصاد کشور

رئیس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

معاون سازمان برنامه و بودجه و سرپرست کمیتهٔ خصوصی‌سازیدر دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی

رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰

توضیحات

 از مسعود نیلی تا کنون ۷ جلد کتاب و تعداد زیادی مقاله در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی منتشر شده است. از کتاب‌های منتشرشده او می‌توان اقتصاد ایران، اقتصاد ایران ومعمای توسعه نیافتگی، تجربه توسعه صنعتی در جهان را نام برد. زمینه علمی مورد علاقه او اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان است. نیلی جزء تیم اقتصادی حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده است. وی در تهیه و تدوین اولین و سومین برنامهٔ ۵ سالهٔ توسعهٔ کشور ایفای نقش کرد. از مهمترین فعالیت های او میتوان به مشارکت در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۸۲ نام برد.

مسعود نیلی در فروردین ۱۳۹۲ در برنامه‌ای در تلویزیون ایران با نمایش نمودارهایی اعلام کرد که متوسط خالص اشتغال ایجاد شده (مابه التفاوت اشتغال ایجادشده و بیکاری ایجادشده) در طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ (در دولت محمود احمدی نژاد) به طرز عجیبی کم بوده و حدودا فقط چهارده هزار عدد در سال بوده است. نمودارهای نیلی نشان می‌داد که متوسط خالص اشتغال ایجادشده در دوره‌های مشابه قبلی چند صد هزار نفر در سال بوده است. انتقاد نیلی، واکنش و تکذیب مقامات دولتی را درپی داشت، به گونه‌ای که با سیاه نمایی دانستن این اظهارات، مدعی شدند که طی مدت مورد اشاره نیلی، حدود ۵٫۵ میلیون شغل ایجاد شده است.

کتب منتشر شده

ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی دولت و رشد اقتصادی در ایران اقتصاد ایران و معمای توسعه نیافتگی جغرافیای اقتصادی - صنعتی کشورهای منتخب جهان اقتصاد و عدالت اجتماعی مبانی اقتصاد استراتژی توسعه حوزه های صنعتی اقتصاد ایران تجربه توسعه صنعتی در جهان استرانژی توسعه صنعتی کشور​​​​​​​