دکتر هایده صالحی اصفهانی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر هایده صالحی اصفهانی

دکتر هایده صالحی اصفهانی دانش آموخته مدرسه اقتصادی لندن است و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه پنسیلوانیا گرفته است.

هایده صالحی اصفهانی خواهر جواد صالحی اصفهانی وهادی صالحی اصفهانی، دو اقتصاد دان مطرح ایرانی مقیم آمریکا است که در تدریس اقتصاد بین الملل،توسعه اقتصادی واقتصاد خرد تخصص دارد. وی استاد اقتصاد در دانشگاه واشنگتن است.

سابقه تحقیقاتی وی در زمینه های بیماری هلندی و همچنین به خاطر تحقیقاتشان درباره اقتصاد اوزبکستان از دانشگاه سمرقند جایزه ویژه دریافت نمودند. در حال حاضر زمینه مورد علاقه ایشان International Economics و Economic Development است.

تحصیلات

کارشناسی، اقتصاد سنجی، مدرسه اقتصادی لندن، انگلستان، 1359 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا دکتری، اقتصاد، دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا، 1364

سوابق کاری

استاد اقتصاد، دانشگاه واشنگتن، آمریکا، از سال 1371 تا کنون استاد اقتصاد، دانشگاه یوتا، آمریکا، سال 1371​​​​​​​