دکتر وحید مهربانی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر وحید مهربانی

دانش آموخته دکترای اقتصاد توسعه از دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه تهران می باشد.

تحصیلات
دکتری، اقتصاد توسعه، دانشگاه تهران، 1391 کارشناسی ارشد، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه تهران، 1385 کارشناسی، اقتصاد نظری، دانشگاه تهران، 1382
کتاب‌ها
مقدمه ای بر اقتصاد خانواده: مروری بر پیشرفت نظری و مطالعات تجربی، ترجمه، نشر گل آذین، 1393/01/25 تورم در اقتصاد ایران(مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده)، جمعی از همکاران، گروه مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهشی-آموزشی کوثر تهران، 1390 تحلیل اقتصادی آموزش، انتشارات سمت، (در نوبت چاپ)