دکتر پرویز عقیلی کرمانی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکترپرویز عقیلی کرمانی

پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه می باشد و فعالیت بانکداری خود را از شعبه دبی بانک اچ اس بی سی آغاز نموده است.

پرویز عقیلی کرمانی اقتصاددان، بانکدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که در حال حاضر به‌عنوان مدیر عامل بانک خاورمیانه فعالیت می‌نماید.
وی فعالیت بانکداری خود را از شعبه دبی بانک اچ‌اس‌بی‌سی آغاز نمود. وی پیش از این، مدیر عاملی بانک کارآفرین را برعهده داشت. از سوابق دیگر عقیلی می‌توان به رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران و ریاست هیئت مدیره شرکت کارگزاری بورسیران اشاره کرد.