سید منصور خلیلی عراقی - Asset Display Page - انجمن علمی

سید منصور خلیلی عراقی

سید منصور خلیلی عراقی از اقتصاددانان بنام کشور و استاد تمام گروه اقتصاد بین رشته ای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بوده است.

سید منصور خلیلی عراقی متولد ۱۰ بهمن ۱۳۲۷ در تهران است.او بیست و هشتمین رئیس دانشگاه تهران (۸۱-۱۳۷۶) بوده‌است. وی کارشناسی خود را در اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرده‌است.
تحصیلات
دکتری،اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا، 1361 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا، 1356 کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران، 1350
سوابق کاری
شورای سیاستگذاری گروه کارآفرینی، 1388 مدیر گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1382 تا 1383 سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی،دانشکده اقتصاد، 1381 رئیس دانشگاه تهران، 1376 تا 1381 رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1371 تا 1376 معاون پژوهشی دانشگاه تهران، 1367 تا 1372 عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران، 1367 تا 1372
کتاب‌های تالیفی و ترجمه
اقتصاد کلان جدید (منشأ سیر تحول و وضعیت فعلی)، ترجمه، انتشارات سمت، 30/06/1392 درآمدی بر اقتصاد مسکن، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 01/03/1391 راهنمای نوین اقتصاد کلان، ترجمه، انتشارات برادران، 09/08/1383‏ تست‌های اقتصاد کلان، ترجمه، دانشگاه تربیت مدرس، 10/11/1373‏ مجموعه تست اقتصاد کلان دورن بوش- فیشر، تالیف، جهاد دانشگاهی تهران، 30/01/1373‏ مبانی تحلیل هزینه - فایده عملی، ترجمه، انتشارات دانشگاه تهران، 01/01/1372‏ شناخت عوامل موثر در گسترش بی رویه شهر تهران، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 01/01/1366‏