عباسعلی ابونوری - Asset Display Page - انجمن علمی

عباسعلی ابونوری

عباسعلی ابونوری استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد و دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی علوم اقتصادی ( Ph.D. in Economics )از دانشگاه «سری ونکاتسوارا» ازکشور هندوستان است.

عباسعلی ابونوری دارای مدرک لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه مازندران در سال 1356
فوق لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه « سری ونکاتسوارا»از کشور هندوستان در سال  1984 میلادی
فوق لیسانس دیپلما در رشته اقتصاد سنجی و ریاضی از دانشگاه« سری ونکاتسوارا» از کشور هندوستان در سال 1995 میلادی

سوابق اجرایی :
    مدیر گروه دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم اقتصادی و اقتصاد انرژی طی سالهای  1372الی 1376 در دانشکده اقتصاد و حسابداری
    مدیر گروه کارشناسی رشته های اقتصاد نظری ، اقتصاد بازرگانی ، اقتصاد صنعتی و اقتصاد حمل و نقل طی سالهای 76-1372 در دانشکده اقتصاد و حسابداری
    عضو کمیته تحصیلات  تکمیلی و گروه پژوهش از سال 1382 برای دوره کار شناسی ارشد
    عضو دائم سازمان ایرانی گردی و جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی
    مدیر انجمن علمی جوان دانشجوئی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی – دانشکده اقتصاد و حسابداری
    مدیر گروه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد  رشته های علوم اقتصادی ، اقتصاد انرژی ، توسعه اقتصادی و ارزیابی و تحلیل سیستم های اقتصادی از سال 1387 تا …
    ریاست دانشکده اقتصاد وحسابداری واحد تهران مرکزی از بهمن 1387 تا کنون