عباس شاکری - Asset Display Page - انجمن علمی

عباس شاکری

عباس شاکری دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بوده است.

مدرک تحصیلی
کارشناسی اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی، 1364
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، 1372
دکتری اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، 1378
سوابق اجرایی
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
مشاور معاونت پژوهشی علوم انسانی و اسلامی فرهنگستان علوم
توضیحات
وی در سال 1371 برای ترجمهٔ کتاب تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان برندهٔ کتاب سال دانشجویی جهاد دانشگاهی شد و در سال 1378 کتاب تئوری اقتصاد خرد با ترجمهٔ وی به عنوان کتاب سال جهاد دانشگاهی برگزیده شد. همچنین کتاب اقتصاد خرد ۲ تألیف شاکری برگزیدهٔ شانزدهمین دورهٔ کتاب سال دانشگاهی‌ست. کتاب "تئوری اقتصادخرد، اثر والتر ولایارد" ترجمه عباس شاکری در سال 1380 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب برتر سال معرفی و انتخاب گردید.
کتاب‌ها
اقتصاد خرد 2: نظریه ها و کاربردها، تالیف، نشر نی، 1386 تئوری وسیاست های اقتصاد کلان، اثر ویلیام برانسون، ترجمه تئوری اقتصادخرد، اثر والتر ولایارد، ترجمه (برنده کتاب سال 1380) بهینه سازی پویا، اثر آلفا چیانگ، ترجمه، 1387 ملاحظاتی در ابزارهای تامین مالی در اسلام، نظریه و عمل اثر پاول میلز، جان پرسلی، ترجمه، یدالله دادگر؛ سیداسحاق علوی؛ عباس شاکری؛ انتشارات دانشگاه مفید، 1382