علی اصغر پور همایون - Asset Display Page - انجمن علمی

علی اصغر پور همایون

علی اصغر پور همایون دانش آموخته دکترای رشته حقوق و اقتصاد در ایران و اروپا بوده است.

از سال 1319 به استادى دانشكده‏ى حقوق و علوم سیاسى و اقتصاد برگزیده شد. ابتدا تدریس آیین دادرسى مدنى و بازرگانى و بعد اقتصاد را عهده‏دار گردید. در 1329 به معاونت وزارت بازرگانى انتخاب شد و سال بعد به ریاست اداره‏ى حقوقى بانك ملى رسید و در 1331 ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملى شركت سهامى بیمه‏ى ایران به عهده‏ى او قرار گرفت. در كابینه‏ى سپهبد زاهدى وزیر اقتصاد ملى و در كابینه‏ى مهندس شریف‏امامى، وزارت بازرگانى را بر عهده داشت. در 1340 دكتر على امینى نخست‏وزیر، او را به ریاست بانك مركزى ایران منصوب نمود و قریب دو سال در این سمت باقى بود. از 1344 به عنوان نماینده‏ى یكى از بانك‏هاى خصوصى به اروپا رفت و در 1353 درگذشت. تألیفات متعددى از خود به یادگار گذاشته است كه از همه مهمتر دوره‏ى اقتصاد را مى‏توان نام برد. مردى خلیق، مطلع و صحیح‏العمل بود. در كار دانشگاهى خود فوق‏العاده جدى و در عین حال باگذشت بود. او نمونه‏ى خوبى از استادان دانشگاه بوده است.
پورهمایون در مقام استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان متخصص منتخب دانشگاه‌ها نیز در این شورا شرکت می‌کرد. سایر اعضای شورا عبارت بودند از عبدالحسین علی‌آبادی، دادستان کل کشور، محمدمهدی لاری نماینده اتاق بازرگانی، حسنعلی منصور، دبیرکل شورای عالی اقتصاد، جلال‌الدین عقیلی، دبیرکل شورای پول و اعتبار، احمد مجیدیان که به جای ابراهیم کاشانی به مدیر کلی بانک ملی منصوب شده بود، عبدالحسین بهنیا، نماینده بانک‌های خصوصی، هاشم ملک مدنی، نماینده شورای کشاورزی تهران، حسن کورس،‌ متخصص اقتصاد صنعتی، خداداد فرمانفرمائیان، متخصص امور پولی و مالی و فؤاد روحانی، به عنوان متخصص اقتصاد کارگری، انتخاب سه نفر آخر در 28 مرداد 1339 صورت گرفت و اولین جلسه شورای پول و اعتبار در 14 آبان 1339 تشکیل شد.