علی رضا نوبری - Asset Display Page - انجمن علمی

علی رضا نوبری

علی رضا نوبری از مهندسین و اقتصاددانان ایرانی و دومین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده است.

 نوبری مدرک مهندسی خود را از اکول پلی تکنیک، فوق لیسانس ریاضی را از دانشگاه سوربون، فوق لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس تحقیق در عملیات را از دانشگاه استنفورد دریافت کرد و دروس پی اچی را در دانشکده سیستم‌های مهندسی اقتصادی دانشگاه استنفورد گذراند. وی در اواخر سال ۱۹۷۹ پس از استعفای مهدی بازرگان و دولت موقت ایران و به دست گرفتن قدرت اجرایی توسط شورای انقلاب، توسط ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران به این سمت منصوب شد. از جمله اقدامات نوبری کاهش سود بانکی به ۴ درصد و تلاش برای مصادرهٔ اموال شاه در خارج از کشور بود. نوبری سردبیری روزنامهٔ انقلاب اسلامی را پیش از تصدی ریاست بانک مرکزی بر عهده داشت. وی بعدها با دختر بنی صدر ازدواج کرد. نوبری در سال ۱۹۸۲ مجبور به ترک ایران شد و هم‌اکنون در سوییس زندگی می‌کند.