مارک زندی - Asset Display Page - انجمن علمی

مارک زندی

مارک زندی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی برجسته آمریکایی ایرانی-تبار است.

مارک زندی ساکن فیلادلفیا است، و دکترای مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا است. او مشاور اصلی اقتصادی جان مک‌کین بود

از مهمترین کتب او میتوان آثار زیر را برشمرد:

Financial Shock: Global Panic and Government Bailouts--How We Got Here and What Must Be Done to Fix It

Financial Shock: A 360º Look at the Subprime Mortgage Implosion, and How to Avoid the Next Financial Crisis

Paying the Price: The New Economic Mess We Have Created and How to Get Out of It

​​​​​​​