مجید قاسمی - Asset Display Page - انجمن علمی

مجید قاسمی

مجید قاسمی دانش آموخته کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه است و مدرک کارشناسی ارشد خود را ازدانشگاه فرلی دیکنسون نیوجرسی ایالات متحده در رشته مدیریت بازرگانی گرایش حسابداری گرفته است.

مجید قاسمی هم چنین دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه ساوت همپتون می باشد .

سوابق اجرایی
متصدی اعتبارات اسنادی اداره معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۰-۱۳۵۹)
معاون اداره معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۱-۱۳۶۰)
عضو کمیته تخصیص ارز شورای اقتصاد (۱۳۶۴-۱۳۶۰)
رئیس اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴-۱۳۶۱)
نایب رئیس کمسیون ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴-۱۳۶۱)
عضو کمسیون ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴-۱۳۶۱)
عضو کمیته خرید کشتی شورای اقتصاد (۱۳۶۲-۱۳۶۱)
عضو هیئت مدیره مشترک شرکتهای بیمه ملی شده (۱۳۶۵-۱۳۶۲)
مدیر عامل بانک ملی ایران (۱۳۶۵-۱۳۶۴)
عضو شورای عالی بانکها (۱۳۶۵-۱۳۶۴)
عضو هیئت مدیره سازمان عمران کیش (۱۳۶۵-۱۳۶۴)
رئیس هیئت مدیره و رئیس مجمع عمومی بانک ماوراء بحار ایران در لندن  (۱۳۶۵-۱۳۶۴)
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۶۸-۱۳۶۵)
رئیس شورای عالی بانکها (۱۳۶۸-۱۳۶۵)
رئیس شورای پول و اعتبار (۱۳۶۸-۱۳۶۵)
عضو شورای اقتصاد (۱۳۶۸-۱۳۶۵)
قائم مقام وزیر نیرو و معاون صنعتی و پشتیبانی (۱۳۷۶-۱۳۶۸)
سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو (۱۳۷۲-۱۳۷۱)
عضو شورای مشورتی اقتصادی رئیس جمهور (۱۳۷۶-۱۳۷۶)
مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (۱۳۷۷-۱۳۷۵)
مشاور وزیر صنایع و معادن (۱۳۸۲-۱۳۷۶)
رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (۱۳۸۰-۱۳۷۶)
رئیس هیئت امناء صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد کشور (۱۳۸۰-۱۳۷۷)
عضو کمسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۴ -۱۳۷۸)
مشاور عالی شرکت ملی فولاد ایران (۱۳۸۴ -۱۳۷۶)
رئیس هیئت مدیره شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران (۱۳۸۴ -۱۳۸۱)
مشاور کمیسون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۴ -۱۳۸۲)
 نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک پاسارگاد (تاکنون-۱۳۸۴)
 دبیر کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام(۱۳۹۲-۱۳۸۴)