محمد ابراهیم مقدم نو دهی - Asset Display Page - انجمن علمی

محمد ابراهیم مقدم نودهی

مدیرعامل بانک ایران زمین است و هم چنین دارای 30 سال سابقه اجرایی در زمینه های مختلف بانکی و مدیریتی می باشد.

مدرک تحصیلی
لیسانس
سوابق اجرایی
مدیر عامل سابق و عضو هیئت مدیره بانک تجارت
مدیر عامل بانک ایران زمین
عضو هیات‌مدیره بانک ایران زمین
سرپرست معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی بانک ایران زمین
مدیر عامل شرکت رفاه گستران پیروز