وحید شقاقی شهری - Asset Display Page - انجمن علمی

وحید شقاقی شهری

وحید شقاقی شهری عضو بنیاد ملی نخبگان و برگزیده بنیاد نخبگان و پژوهشگر برگزیده کشور می باشد و دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران است.

سوابق اجرایی
کارشناس ارشد دبیرخانه تحقیقات و فناوری وزارت علوم (81 -82)
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (82 -83)
مشاور برنامه ریزی استراتژیک مناطق آزاد - منطقه آزاد قشم (82-85)
سربازرس بانک مرکزی سازمان بازرسی کل کشور در سال 85 (شش ماه)
معاون مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور (85 -88)
عضو و دبیر کمیته تدوین چشم انداز سازمان بازرسی کل کشور (85-86)
مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام(89تاکنون)
سخنرانی و مصاحبه در رسانه های جمعی و روزنامه ها و خبرگزاری ها
دارای گواهی آموزش چشم انداز نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
توضیحات
سوابق علمی
- استادیار دانشگاه پیام نور تهران (88-91)
- مولف 2 کتاب: اقتصاد ایران در افق 1404 و توسعه اقتصادی
- دارای 15 مقاله علمی - پژوهشی چاپ شده
- مدرس دوره های کاربردی مدیریت اجرایی MBA در دانشگاه تهران
- دبیر شورای سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
- مدیر زیرگروه مهندسی سیستم های اقتصادی واجتماعی دانشگاه علوم اقتصادی (سال 91)
- معاون آموزشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی (سال 91)
- دارای گواهی صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران